Bestuur


Duinhorst heeft een bestuur dat door de eigenaren wordt gekozen uit haar midden. Het bestuur treedt op namens de eigenaren als het gaat om overleg met bijvoorbeeld Gemeente, Brandweer, etc. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor allerlei aan het park verwante zaken.
Mails voor het bestuur kunt u zenden naarbestuur@duinhorst-noordwijk.nl

Het bestuur is als volgt samengesteld:


Paul Slaa

Voorzitter
tel. 06 81 16 34 24


Auke Koopal

Penningmeester
Tel. 06 23055089


Aleid Viets

Secretaris


Jan Kuitenbrouwer

Toekomst beleidsplan e-mailIngeborg van der Geest

Bestuurslid / Parkzaken Tel: 06 22 03 95 13